Otwarcie Muzeum dla zwiedzających

Aktualizacja 15.07.2020 r.

Od 15.07.2020 r. udostępniony zostaje budynek Arsenału.

Szczegółowe informacje na:

Godziny otwarcia

 


 

Szanowni Państwo,
od dnia 5.05.2020 r. udostępniony zostaje budynek Centrum Tradycji Tkackich.
Arsenał i Wieża Woka nie będą udostępniane do odwołania.


Zwiedzanie ekspozycji Centrum Tradycji Tkackich  może odbywać się jedynie z zachowaniem reguł bezpieczeństwa określonych poniżej:

  1. Zwiedzanie ekspozycji jest możliwe od wtorku do piątku w godzinach 9:00-15:00, każdorazowo o pełnych godzinach zegarowych. W soboty i niedziele obiektów muzeum nie udostępnia się.
  2. Ekspozycję jednorazowo może zwiedzać maksymalnie 5 osób, zachowując bezpieczny odstęp min. 1,5 metra. Osoby te powinny mieć zakryte usta i nos maseczkami ochronnymi lub przyłbicami oraz zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem zwiedzania. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk zostanie udostępniony zwiedzającym przy wejściu do budynku muzeum. Zwiedzający bez maseczek lub przyłbic nie będą obsługiwani i nie będą mogli przebywać na terenie Muzeum.
  3. Osoby kaszlące, kichające, których stan zdrowia może budzić uzasadnione obawy, co do zarażenia koronawirusem, nie będą obsługiwane. Pracownik obsługi, po wystąpieniu uzasadnionych obaw co do stanu zdrowia takich osób, może odmówić obsługi zwiedzającego (zwiedzających).
  4. Do odwołania zawiesza się udostępnianie ekspozycji grupom zorganizowanym. Odwołuje się także formy zbiorowe działalności muzeum: lekcje muzealne, warsztaty, oprowadzanie po mieście.
  5. Zawiesza się także, do odwołania, powszechną dostępność osób uczestniczących w wernisażach i spotkaniach kulturalnych.
  6. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie reguł są pracownicy udostępniający ekspozycję.
  7. W przypadku niedostosowania się zwiedzających do zaleceń pracowników obsługi, pracownik ma obowiązek odmówić oprowadzenia i powiadomić niezwłocznie o tym fakcie dyrektora muzeum.

Obraz:

Publikacja: Poniedziałek, 4 maja 2020r. godz.:09:25.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności