Godziny otwarcia

Główna siedziba Muzeum Ziemi Prudnickiej przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku  od środy 5 maja 2021 r. otwarta dla zwiedzających!

Organizacja zwiedzania:

 1. Od dnia 5.05.2021 r. udostępniony zostaje budynek Arsenału. Centrum Tradycji Tkackich oraz Wieża Woka nie będą udostępniane do odwołania.
 2. Zwiedzanie ekspozycji Arsenału może odbywać się jedynie z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, określonych w niniejszej instrukcji.
 3. Zwiedzanie ekspozycji jest możliwe od wtorku do piątku w godzinach 9:00-15:00, każdorazowo o pełnych godzinach zegarowych. W soboty i niedziele obiektów muzeum nie udostępnia się.
 4. Arsenał jednorazowo może zwiedzać maksymalnie 5 osób, zachowując bezpieczny odstęp min. 1,5 metra. Osoby te powinny mieć zakryte usta i nos maseczkami ochronnymi oraz zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem zwiedzania. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk zostanie udostępniony zwiedzającym przy wejściu do budynku muzeum.
 5. Osoby kaszlące, kichające, których stan zdrowia może budzić uzasadnione obawy, co do zarażenia koronawirusem, nie będą obsługiwane. Pracownik obsługi, po dokonaniu oceny i wystąpieniu uzasadnionych obaw co do stanu zdrowia takich osób, może odmówić obsługi zwiedzającego (zwiedzających).
 6. Do odwołania zawiesza się udostępnianie ekspozycji grupom zorganizowanym. Odwołuje się także formy zbiorowe (powyżej 5 osób) działalności realizowane w muzeum: lekcje muzealne i warsztaty (nie dotyczy lekcji muzealnych i warsztatów organizowanych poza siedzibą Muzeum Ziemi Prudnickiej przez placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego) oraz oprowadzanie po mieście.
 7. Wprowadza się ograniczenia dotyczące liczby osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez muzeum (wernisaże, wykłady, prelekcje itp.) zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Wydarzenia o których mowa wyżej będą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
 8. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie reguł są pracownicy udostępniający ekspozycję.
 9. W przypadku niedostosowania się zwiedzających do zaleceń pracowników obsługi, pracownik ma obowiązek odmówić oprowadzenia i powiadomić niezwłocznie o tym fakcie dyrektora muzeum.

Środki bezpieczeństwa w związku z udostępnieniem muzeów:

 1. Pracownicy udostępniający ekspozycję wyposażeni zostają w środki ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki).
 2. Oprowadzający podczas kontaktu z osobami z zewnątrz mają obowiązek zasłonić usta i nos maseczką. Przed oprowadzaniem zobligowani są do zdezynfekowania rąk.

Arsenał, ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku

 • od wtorku do piątku, wejścia na ekspozycje: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • w drugą sobotę miesiąca, wejścia na ekspozycje: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Centrum Tradycji Tkackich, ul. Królowej Jadwigi 23 w Prudniku

 • od wtorku do piątku, wejścia na ekspozycje: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
 • w czwartą sobotę miesiąca , wejścia na ekspozycje: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Wieża Woka, Plac Zamkowy w Prudniku

 • Zwiedzanie obiektu w okresie od 1. maja do 30. września
  • w soboty niedziele i święta 12:00 – 18:00
  • od wtorku do piątku 12:00 – 16:00

W pozostałych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: +48 77 406 80 60.

 

Ostatni zwiedzający przyjmowani są godzinę przed zamknięciem muzeum.

 

Obraz:

 

Obraz:

 

Prosimy o zapoznanie się z ponizszumi warunkami udostępnienia obiektów Muzeum Ziemi Prudnickiej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19 (plik do pobrania poniżej).

Zarzadznenie_nr_12_2020-_COVID_otwarcie_Arsenalu-.pdf