Wystawa broni białej i palnej w Zlatych Horach

Kierownik Muzeum Miejskiego w Zlatych Horach oraz dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej zapraszają na otwarcie wystawy „Broń biała i palna ze zbiorów prudnickiego muzeum”.


Wtorek, 24 kwietnia 2018 r., godz. 17:00
Muzeum miejskie Zlaté Hory, nám. Svobody 94, 793 76 Zlaté Hory, Czechy

Ekspozycję będzie można oglądać do 31 maja 2018 r.


Wystawa realizowana w ramach projektu „Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Prudnickiej i Miasto Zlate Hory w ramach III naboru Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Obraz:

Publikacja: Wtorek, 3 kwietnia 2018r. godz.:12:10.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności