Pruska szabla piechoty z 1715 r. (nr inw. MP/AH/109)

Szable piechoty były prostą bronią doskonale nadającą się dla żołnierzy, którzy musieli zostać przygotowani do służby podczas możliwie krótkiego czasu szkolenia. System cięć i zasłon był bardzo prosty i składał się zazwyczaj z kilkunastu ruchów, które stosunkowo łatwo było opanować w stopniu wystarczającym do walki na polu bitwy. Specyficzny kształt sztychu tego modelu szabli umożliwia zadawanie skutecznych pchnięć w sposób intuicyjny (przy mocniej zagiętych głowniach i bardziej typowych kształtach sztychu jest to trudniejsze dla  słabo wyszkolonego użytkownika).

Głownia posiada płytkie zbrocze, które znajduje się przy tępej krawędzi i nie jest dociągnięte do rękojeści. Rękojeść wykonano z mosiądzu. Głowica ozdobiona jest krzyżem. Głownię wykonano ze stali i ozdobiono grawerunkiem przedstawiającym koronę królewską oraz monogram elektora brandenburskiego i króla w Prusach Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna. Był on drugim pruskim królem. Zreformował armię, w której wprowadził żelazną dyscyplinę. Jego rządy doprowadziły do rozwinięcia się słynnego pruskiego militaryzmu – utworzył nowy zawodowy korpus oficerski, udoskonalił system szkolenia wojska oraz wprowadził nowe umundurowanie i uzbrojenie dla żołnierzy.


Opracowanie: Michał Smoliński

 

Pruská pěchotní šavle z roku 1715 (nr inw. MP/AH/109)

Pěchotní šavle byly poboční chladné zbraně určené pro ty vojáky, kteří museli být během krátké doby výcviku připraveni k vojenské službě. Způsob zacházení se šavlí byl velmi jednoduchý a skládal se zpravidla z několika relativně snadno zapamatovatelných pohybů. Základní schopnosti vládnout šavlí tak určitým způsobem zaručovaly vojákovi obstát v bitevní vřavě. Specifický tvar hrotu tohoto exponátu umožňoval intuitivním způsobem vést co nejefektivnější pohyby (při více zahnuté čepeli to mohlo být mnohdy obtížnější).

Čepel šavle má mělký žlábek umístěný při hřbetu čepele a svou délkou se nedotýká záštity. Rukojeť je vyrobena z mosazi. Hlavice je ozdobena křížem. Čepel je z oceli a je na ní vyryta královská koruna a monogram druhého pruského krále Fridricha Viléma. Jeho vládu charakterizuje nejen reforma pruské armády, do které zavedl tuhou disciplínu, ale také počátek pověstného pruského militarismu. Vedle toho založil profesionální důstojnický sbor, zdokonalil systém vojenské výuky a zavedl nový stejnokroj a výzbroj pro všechny vojáky.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"