Kościół św. Piotra i Pawła

Przynależny do klasztoru o.o. Bonifratrów. Budowa kompleksu rozpoczęła się w roku 1764 od szpitala, w latach 1785-87 kościół wybudował Michał Klemens z pobliskiego Karniowa, w 1793 r. dobudowano wieżę, a pozostałe budynki rozbudowywano kilkakrotnie później. Kościół jednonawowy o pięknym barokowym wystroju. Pod prezbiterium znajdują się katakumby z grobami kilkunastu zakonników. W budynkach poszpitalnych mieści się hospicjum.

Opracowanie: Janusz Stolarczyk

Kostel sv. Petra a Pavla, 18. století

Kostel svatých Petra a Pavla

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"