Miecz cechowy (nr inw. MP/AH/503)

Miecz posiada do kompletu pochwę wykonaną ze skóry z metalowym okuciem. Okładziny rękojeści nie zachowały się. Długość całkowita zachowanej części miecza to 71 centymetrów, jednak pierwotnie był on dłuższy (sztych jest złamany, prawdopodobnie został uszkodzony w wyniku zbytniego skorodowania głowni). Datowanie nieznane (tego typu miecze używano w okresie XVIII-XX w.).

Jest to typowy przykład nowożytnego europejskiego miecza ceremonialnego. Tego typu przedmioty występowały w różnych organizacjach. Używali ich, między innymi, członkowie lóż masońskich, a także przedstawiciele cechów w niektórych miastach. Miecze takie bywały bardzo bogato zdobione. Rękojeści i pochwy pokrywano czasami szlachetnymi metalami, choć zwykle zadowalano się brązem lub mosiądzem. Miecze ceremonialne miały dobrze się prezentować,  lecz nie były wytwarzane w celu praktycznego użytkowania. Tradycja wykonywania mieczy ceremonialnych znana była już w średniowieczu. Istnieje wiele zachowanych egzemplarzy takich mieczy (jak choćby trzynastowieczny Szczerbiec czy miecz z Essen z X wieku).

Opracowanie: Michał Smoliński

 

Cechovní meč (nr inw. MP/AH/503)

Meč s koženou pochvou s okrasným kováním (nákončím). Dřevěná rukojeť se nedochovala. Celková délka dochovaného exempláře činí 71 cm – původní délka meče však byla jiná, neboť chybí jeho hrot (snad z důvodu koroze). Kdy byl meč vyroben, není známo, ale podobné meče se užívaly od 18. do 20. století.

Jedná se o typický příklad novodobého obřadního meče používaného na území Evropy. Používali jej mezi jinými členové zednářských lóží i představitelé jednotlivých cechů ve městech. Takovéto meče bývaly bohatě zdobeny. Rukojeť i pochva meče byly osazovány jak drahými kovy, tak bronzem anebo mosazí. Jejich funkce byla více obřadní, určená k reprezentaci, než k praktickému využití. Tradice obřadních mečů sahá až do středověku, o čem vypovídá řada dochovaných exemplářů (kupř. meč z Essenu z 10. století nebo korunovační meč polských králů ze 13. věku). 

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"