Elementy zbroi z XVII w. (nr inw. MP/AH/179)

Obojczyk wraz z naramiennikami i fragmentem kolczugi z XVII wieku. Tego typu części uzbrojenia ochronnego były używane na większości terenów Europy. Mimo rozwoju broni palnej zbroje płytowe w XVII wieku nadal były popularne. Nosili je zarówno członkowie konnych oddziałów kirasjerów jak i dowódcy (zachowane do dziś są między innymi bogate zbroje słynnego kardynała Armanda Richelieu czy Ludwika XIV).

Kolczugi w Europie środkowo-wschodniej pozostawały w powszechnym użyciu, choćby u towarzyszy pancernych (jedne z konnych oddziałów Rzeczypospolitej). Dla zwiększenia wytrzymałości pancerza kolczego końce każdego ogniwa łączono za pomocą niewielkich nitów lub zgrzewając je ze sobą. Dzięki temu nie mogły one rozgiąć się po uderzeniu. Na Kaukazie i w Afryce północnej kolczugi były popularne jeszcze w XIX wieku.

Naramienniki posiadają ruchomą folgę mocowaną na nitach. Pozwala ona na wygodne uniesienie ręki podczas walki (dwie blachy naramiennika zachodzą jedna na drugą zamiast blokować się o stalowy obojczyk).

Opracowanie: Michał Smoliński

Fragment zbroje ze 17. století (nr inw. MP/AH/179)

Dochovanou část zbroje ze 17. století zde zastupují nákrčník, přední křídla nárameníku a relikt kroužkové zbroje. Typ této zbroje používala většina evropských armád. Navzdory rozvoje palných zbraní zůstaly plátové zbroje v 17. století i nadále velmi populární. Používaly je nejen jízdní oddíly kyrysníků, ale jejich bohatě zdobené formy najdeme i u kardinála Richelieu či krále Ludvíka XIV.

Kroužková zbroj v oblastech střední a východní Evropy zůstala v běžném užívání opancéřovaných polských jízdních oddílů. Pro zvýšení pevnosti byly jednotlivé kroužky spojovány pomocí malých nýtů nebo byly svařovány dohromady. Díky tomu odolaly velkým úderům. Na Kavkaze nebo v severní Africe bylo používání kroužkové zbroje populární ještě v 19. století.

Nárameníky byly složeny z několika překrývajících se pruhů plechu, spojených řemínky nebo nýty, kryjící rameno a popřípadě plec.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"