Pruska strzelba tarczowa (nr inw. MP/AH/103)

Wykonana została w pierwszej połowie XIX wieku. Wykorzystano w niej zamek kapiszonowy, jest to broń o lufie gwintowanej. Egzemplarz jest uszkodzony i niekompletny, brakuje oryginalnego zamka, a drewniana kolba uległa złamaniu. Całkowita długość strzelby wynosi aż 144 centymetry.

Strzelby tarczowe o tak długich gwintowanych lufach były w warunkach pierwszej połowy XIX wieku bardzo celną bronią, w którą wyposażano strzelców wyborowych. Służyły także do strzelectwa sportowego i rekreacyjnego, które pozwalało utrzymać poziom umiejętności strzeleckich na odpowiedniej wysokości także w czasie pokoju. Przy czym zaznaczyć należy, że strzelectwo z użyciem broni długiej jako oficjalna dziedzina sportowa rozwinęło się dopiero w drugiej połowie XIX stulecia. W roku 1860 powstała pierwsza istotna organizacja organizująca coroczne zjazdy strzelców - National Rifle Association of the United Kingdom. W Stanach Zjednoczonych pierwszą sportową strzelnicę założyła na Long Island organizacja National Rifle Association of America. Miało to miejsce w roku 1872.

Opracowanie: Michał Smoliński

Pruská střelecká puška (nr inw. MP/AH/103)

Puška s perkusním zámkem a drážkovaným vývrtem hlavně, vyrobená v první polovině 19. století. Jedná se o poškozený exemplář – chybí mu původní zámek a část dřevěné pažby byla ulomena. Celková délka pušky činila 144 cm.

Střelecké pušky s dlouhými hlavněmi s drážkovaným vývrtem představovaly v rukách vybraných střelců v první polovině 19. věku velmi přesnou zbraň. Sloužily jednak ke sportovní, jednak rekreační střelbě, určené k trénování střeleckých dovedností i v období míru. Je třeba poznamenat, že oficiální sportovní střelba z dlouhých zbraní se začala rozvíjet až ve druhé polovině devatenáctého století. První organizace, pořádající každoroční sjezdy střelců – National Rifle Association of the United Kingdom, vznikla v roce 1860. Ve spojených státech založilo roku 1872 první sportovní střelnici na Long Islandu sdružení National Rifle Association of America.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"