Beata Wewiórka - Malarstwo

Muzeum Ziemi Prudnickiej zaprasza na wernisaż wystawy malarskiej Beaty Wewiórki w czwartek 29 marca 2012r. o godz. 17.30 w siedzibie muzeum w Arsenale, ul. B. Chrobrego 5 w Prudniku.

W spotkaniu uczestniczyć będą członkowie Rady Muzeum Ziemi Prudnickiej, powołanej uchwałą Rady Miejskiej na kadencję 2012-2016, w składzie: Ryszard Bandurowski, Benedykt Chałupnik, Stanisław Derda, Stanisław Hawron, Beata Wewiórka.

Beata Wewiórka zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym, tak bowiem dalece upraszcza, odrealnia i umuzycznia swoje kompozycje, że stają się one oderwane od rzeczywistości.

W jej twórczości warstwa ilustracyjna nie jest ważna. Obrazy buduje się wprost, a poprzez odwołanie do swoistych środków wyrazu: rytm, kontrast, walor. Istotną rolę odgrywa w nich barwa, która tworzy nastrój.

Wielokrotnie tematem jej kompozycji są pory roku, a natchnienie czerpie z rodzinnego pejzażu, ale przede wszystkim oddaje się we władanie wyobraźni i fantazji.

Urodzona w 1966 w Opolu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w St. Petersburgu w latach 1986-1992. Jest malarką i konserwatorką zabytków. Tytuł doktora sztuk plastycznych uzyskała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2009r. Od 1992 r. pracuje w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Obecnie jest starszym konserwatorem i kierownikiem Pracowni Konserwacji Zabytków.

Udział w ważniejszych wystawach zbiorowych i indywidualnych:

1994-2011 Salon Jesienny w Opolu, 2001 ? wystawa indywidualna malarstwa w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, 2003 - wystawa malarska w Poczdamie, 2004 - wystawa malarska w Holandii, 2004 - wystawa w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ?Konserwator artysta czy naukowiec?, 2004 - wystawa w Muzeum w Prudniku dorobku konserwatorów zabytków sekcji przy ZPAP w Katowicach, 2005 ? wystawa malarska w Ostrawie, 2006 ? wystawa malarska w Monachium, 2006 ? wystawa Zachęt w Gdańsku, 2006 ? wystawa w Rakowniku, 2011 ? wystawa w Brukseli.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

1999 Grand Prix ?Salonu Jesiennego 99? w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu,

2002 Nagroda ZPAP Okręg Opolski ?Salon Jesienny 02?,

2003 Nagroda Prezydenta Miasta Opole ?Salon Jesienny 03?,

2004 Grand Prix ?Salonu Jesiennego 04? w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu,

2005 Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego ?Dla Animatorów i Twórców Kultury?,

2011 Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa, organizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków Rzeczpospolitej Polskiej.

Działalność w Stowarzyszeniach:

od 2003 członek Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego,

od 2005 wiceprezes ZPAP Okręgu Opolskiego,

od 2005 członek Komisji Zakupu ?Opolskiego Towarzystwa Zaczęty Sztuk Pięknych?.

Odznaczenia Państwowe:

2003 Srebrna Odznaka ?Za opiekę nad zabytkami? nadanego przez Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej,

2010 Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP.

Obraz

Publikacja: Piątek, 23 marca 2012r. godz.:21:45.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności