Zapytanie ofertowe

Muzeum Ziemi Prudnickiej zaprasza do składania ofert na występ grupy rekonstrukcyjnej (pokazy, animowanie uczestników wydarzenia, gry i zabawy dla dzieci) zgodnie z warunkami określonymi w poniższym zapytaniu ofertowym.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Prudnickiej i Miasto Zlate Hory w ramach III naboru Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Pliki do pobrania:

zapytanie_ofertowe07062018.pdf

Zalacznik_nr_1.pdf

Zalacznik_nr_2.pdf

 

Aktualizacja:

zawiadomienie18062018.pdf

 

Obraz:

Publikacja: Czwartek, 7 czerwca 2018r. godz.:15:46.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności