Książka - Historyczne powiaty bialski i prudnicki w Katastrze Karolińskim

Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej zaprasza na promocję książki wydanej staraniem  Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego pt. „Historyczne powiaty bialski i prudnicki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26”.

Środa 30 maja 2018 r., godz. 18:00
Centrum Tradycji Tkackich przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Prudniku

Kataster Karoliński stanowi ważne źródło historyczne opisujące stosunki gospodarcze, społeczne i rodzinne panujące na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej. Historyczny powiat bialski (niem. Zülz) i prudnicki (niem. Neustadt) stanowią wraz z historycznym powiatem głogóweckim (niem. Oberglogau) od początku XIX w. powiat prudnicki. Region ten jest tradycyjnie dwujęzyczny: podczas gdy do 1945 r. w Prudniku i okolicy mówiono wyłącznie po niemiecku (obecnie wyłącznie po polsku), we wsiach w okolicy Białej słychać było oba języki – polski i niemiecki. Do dziś mówi się w tych okolicach w gwarze śląskiej. Niniejsza publikacja Katastru Karolińskiego stanowić będzie dla tutejszej ludności autochtonicznej istotny element identyfikacji historycznej z uwzględnieniem tak ważnych dziedzin, jak gospodarka, polityka społeczna oraz historia rodzinna z okresu po wojnie trzydziestoletniej. Jednocześnie publikacja ta daje niemieckim badaczom genealogicznym możliwość znalezienia informacji dotyczących historii własnej rodziny. Obywatelom polskim pokazuje natomiast stosunki historyczne panujące niegdyś w ich nowej ojczyźnie.

Cena publikacji: 40 zł
Organizator: Komisja Historyczna Powiatu Prudnickiego

 

Obraz:

 

Publikacja: Wtorek, 22 maja 2018r. godz.:08:59.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności