Zapytanie ofertowe

Muzeum Ziemi Prudnickiej zaprasza do składania ofert na wykonanie i  dostawę wieszaków (mocowań) do militariów, stojaków na ulotki i stojaka na plakaty zgodnie z warunkami określonymi w poniższym zapytaniu ofertowym.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Prudnickiej i Miasto Zlate Hory w ramach III naboru Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Pliki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_4.pdf

Zalacznik_nr_1_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_z.pdf

Zalacznik_nr_2_-_oferta.pdf

Zalacznik_nr_3.pdf

 

Aktualizacja

Odpowiedz_na_pytanie09032018.pdf

Zawiadomienie12032018.pdf

 

Obraz:

 

Publikacja: Piątek, 2 marca 2018r. godz.:13:41.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności