PRUDNIK KŁANIA SIĘ JANOWI…

Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej zaprasza na otwarcie wystawy pamiątek po o. Janie Górze pt.

PRUDNIK KŁANIA SIĘ JANOWI… O. JAN GÓRA W ZBIORACH RODZINNYCH

Czwartek 8 lutego 2018 r. godz. 18:00

Centrum Tradycji Tkackich przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Prudniku

Wystawę będzie można oglądać do 31 marca 2018 r.

 

Jan Wojciech Góra OP, urodzony 8 lutego 1948 w Prudniku, dominikanin (Zakon Braci Kaznodziejów), doktor teologii, duszpasterz akademicki w Poznaniu, rekolekcjonista, prozaik, twórca i animator ośrodków w Jamnej, w Hermanicach i na Lednicy, organizator corocznych spotkań młodzieży pod Bramą III Tysiąclecia na Lednicy.

W 1966 roku wstąpił do zakonu dominikanów, w latach 1967-1974 studiował w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie, gdzie w 1972 roku złożył śluby wieczyste, aw1974 przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Teologicznym ATK [Akademia Teologii Katolickiej, ob. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – przyp. M. H.] w Warszawie, a w 1981 na tym samym wydziale uzyskał tytuł doktora teologii. W latach 1977-1987 był duszpasterzem młodzieży szkół średnich w Poznaniu, a od 1987 roku jest duszpasterzem akademickim w Poznaniu.

W tym samym roku zaczął organizować coroczne letnie młodzieżowe kolokwia w Ustroniu-Hermanicach, w 1991 był współorganizatorem VI Światowego Dnia Młodzieży na Jasnej Górze. Od 1992 roku tworzy Dom Świętego Jacka – ośrodek duszpasterski na górze Jamna niedaleko Tarnowa, gdzie wybudował sanktuarium Matki Niezawodnej Nadziei. W 1997 po raz pierwszy zaprosił młodzież na Lednicę koło Gniezna. Spotkania młodych pod Bramą III Tysiąclecia odbywają się co roku w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Jest propagatorem idei Małych Ojczyzn, organizatorem konkursów literackich im. Romana Brandstaettera, współpracownikiem wielu pism i wydawnictw katolickich i kulturalnych, autorem kilkunastu książek i cyklów felietonów.

Jan W. Góra OP, Ukłoń się, Jasiu! – Prudnikowi, Poznań 2004

 

Każdy ma swoją dolinę Issy – czy jak to się dzisiaj mówi – małą ojczyznę. Prudnik na Śląsku Opolskim w czasach gomułkowskiego PRL-u to dla ojca Jana Góry kraj lat dziecinnych. Każdy z nas nosi w swojej pamięci krajobraz dzieciństwa, twarze ludzi, ale także wydarzenia, których znaczenie do dziś próbuje zrozumieć.

Tomasz Dostatni OP

 

Obraz:

Publikacja: Poniedziałek, 5 lutego 2018r. godz.:14:55.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności