Ochrona muzealiów - prelekcja Ľubicy Mezerovej

„Połączeni dziedzictwem” – tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa skłania do refleksji, iż wspólne doświadczenia i podobny charakter działalności może być płaszczyzną do integracji przekraczającej granice państwowe. Przykładem jest współpraca instytucji kultury w obszarze przygranicznym. Nie do przecenienia staje się swobodna wymiana myśli i wiedzy pomiędzy instytucjami, np. muzeami zajmującymi się ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa.

Dlatego w sobotę 17 września 2022 r. w Centrum Tradycji Tkackich (przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Prudniku) odbędzie się prelekcja Pani Ľubicy Mezerovej - dyrektorki czeskiego Muzeum Miejskiego w Krnovie pn. „Ochrona muzealiów”.

Otwarty wykład, który rozpocznie się o godz. 17:00, przybliży polskim miłośnikom zabytków, jak wygląda proces konserwacji i renowacji muzealiów w regionalnym muzeum w czeskim Krnovie.

Organizatorzy:

  • Městské informační a kulturní středisko Krnov
  • Městské muzeum v Krnově
  • Prudnicki Ośrodek Kultury
  • Muzeum Ziemi Prudnickiej

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Przekraczamy granice.

Obraz:

Publikacja: Czwartek, 8 września 2022r. godz.:10:30.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności