PRUDNIK W ŚREDNIOWIECZU STUDIA NAD POCZĄTKAMI MIASTA - promocja książki

Burmistrz Prudnika, Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej  oraz Kierownik Oddziału Terenowego NID w Opolu zapraszają na promocję książki pod redakcją  dr. Wojciecha Dominiaka pt. PRUDNIK W ŚREDNIOWIECZU STUDIA NAD POCZĄTKAMI MIASTA.

Piątek 16 września 2016 r. godz. 18:00, Willa Hermana Fränkla (Prudnicki Ośrodek Kultury) przy ul. Kościuszki 1A w Prudniku.


Publikacja dofinansowana za środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 r. pod hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki".
Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Z recenzji dr. Bogdana Klocha
    Niniejsza książka stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej, która miała miejsce w Prudniku późną jesienią 2015 r. Okazją do tak szacownego spotkania świata nauki były obchody 760. rocznicy początków miasta. W konferencji wzięli udział specjaliści kilku dziedzin – archeologii, mediewistyki, nauk podstawowych historii, muzealnictwa oraz archiwiści. Zebrani mogli się również zapoznać z badaniami naukowców z Republiki Czeskiej.
    Po półrocznych pracach nadszedł czas na wydanie materiałów pokonferencyjnych. Dziesięć tekstów przekazanych do druku, poświęconych  tematyce wokół lokacji i początków istnienia miasta Prudnika, jego zamku oraz związków z ówczesnymi strukturami władzy, jak również spuścizną materialną (archiwalną i muzealną) tej epoki, to duże osiągnięcie. Generalnie tematykę wydawnictwa można podzielić na bloki, w których  podjęto problematykę genezy, rozwoju miasta i jego roli w najdawniejszych jego dziejach.
    Należy podkreślić, że zestaw autorów, jak i tematyki, prezentuje wysoki poziom merytoryczny, ale także, co w tym momencie ma dużą wagę, jest przystępny językowo, nawet dla odbiorcy nieprzygotowanego do odbioru tego typu naukowych zbiorowych wydawnictw pokonferencyjnych.

Spis treści
Antoni Barciak – Pogranicze śląsko-czesko-morawskie w drugiej połowie XIII wieku jako teren kolonizacji.
Idzi Panic – Początki osadnictwa na Ziemi Prudnickiej we wczesnym średniowieczu.
Małgorzata Chorowska, Edward Drużyłowski – Zamek w Prudniku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych z 2010 r.
Wojciech Dominiak – Początki Prudnika a najstarsze średniowieczne zabytki w zbiorach Muzeum Ziemi Prudnickiej.
Marek L. Wójcik – Prudnik we władaniu panów z Szybowic.
Martin Čapský, Jakub Mamula - Jan Lucemburský a oddělení Prudnicka od opavského knížectví.
Norbert Mika - Prudnik w obliczu zagrożenia i najazdów husyckich.
Anna Grabowska - Zainteresowanie książąt opolskich Prudnikiem.
Maria Osika - Dokumenty i akta do dziejów Prudnika zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu.
Roman Stelmach - Średniowieczne dokumenty i nowożytne akta do dziejów miasta Prudnika zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

 

Obraz:

 

Publikacja: Poniedziałek, 12 września 2016r. godz.:14:13.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności