Szabla kawaleryjska typu Blücher z XIX w. (nr inw. MP/AH/130)

Długość całkowita tej szabli to 93 centymetry. Zarówno głownia jak i zamknięta osłona rękojeści wykonane są ze stali. Model tej szabli, choć popularny na kontynencie, został opracowany na wyspach brytyjskich.

XIX wiek był okresem wielkiej popularności szabli jako broni bocznej. I choć był to czas, gdy o losach bitew decydowała broń palna, to jednak szable wciąż nie wychodziły z użycia. Na wschodzie kontynentu wyposażona w szable konnica walczyła jeszcze na polach bitew pod koniec lat trzydziestych (polscy ułani).

Już w średniowiecznej Europie miecze o krzywej głowni były bardzo popularne. Poza oprawą rękojeści w praktyce niewiele różniły się od szabli. Znane są z setek zachowanych do dziś źródeł ikonograficznych – rycin, obrazów, ikon czy fresków. Występują też na rzeźbach i reliefach. Wbrew obiegowym opiniom, spotykanym czasem w literaturze, nie były one wcale bronią typowo plebejską. Często zobaczyć można wizerunki konnych i spieszonych rycerzy w pełnych zbrojach posługujących się właśnie takim typem oręża.

Opracowanie: Michał Smoliński

Jezdecká šavle typu Blücher z 19. století (nr inw. MP/AH/130)

Celková délka šavle činí 93 cm. Jednotlivé části šavle, čepel i jílec, jsou vyrobeny z oceli. Přestože se v tomto případě jednalo o populární zbraň kontinentální Evropy, vyrobena byla na britských ostrovech.

Období 19. století charakterizuje obliba nošení pobočných chladných zbraní. I když se jednalo o dobu, kdy bitvy už rozhodovaly palné zbraně, šavle stále nevycházely z módy. Na východě můžeme ještě ve třicátých letech zaznamenat polské hulány coby jízdní jednotky vyzbrojené šavlemi.

Meče se zakřivenou čepelí byly v Evropě ve velké oblibě již ve středověku. Kromě jílce se prakticky od šavlí příliš nelišily. Zachyceny je dodnes máme ve stovkách ikonografických pramenů, ať už se jedná o rytiny, obrazy, fresky, reliéfy, řezby a jiné. Navzdory běžné představě se nejednalo o plebejskou zbraň. Nacházíme ji totiž v rukou jak jízdních, tak pěších rytířů v plné zbroji.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"